Articolul 40 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Managementul traficului aerian şi serviciile de navigaţie aeriană

(1) Serviciile de navigaţie aeriană în spaţiul aerian național sînt asigurate de furnizori certificaţi şi desemnaţi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Entitatea abilitată cu funcţii de management al traficului aerian în spaţiul aerian național este desemnată de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(3) Realizarea funcţiilor de management al traficului aerian şi furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană sînt asigurate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Cerinţele şi procedura de certificare a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

(5) Mărimea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană se aprobă de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile în conformitate cu Metodologia aprobată de Guvern şi asigură recuperarea completă a cheltuielilor legate de furnizarea acestor servicii. Aeronavele care survolează spațiul aerian național au obligaţia achitării tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană. Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană este în drept să interzică decolarea oricărei aeronave pînă cînd operatorul aeronavei nu va achita tariful pentru serviciile de navigaţie aeriană şi datoriile la serviciile prestate.

(6) Scutirile de la achitarea tarifelor prevăzute la alin. (5) şi modul de compensare a cheltuielilor legate de furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile aeronavelor scutite se stabilesc de Guvern.

Art 40 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului