Articolul 42 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Sistemul de management al siguranţei

(1) Pentru gestionarea siguranţei tuturor serviciilor furnizate, a pericolelor şi a riscurilor de siguranţă aferente activităţilor desfăşurate, agenţii aeronautici au obligaţia de a stabili, de a implementa şi de a menţine un sistem de management al siguranţei la nivel de organizaţie, în funcţie de volumul, natura şi complexitatea activităţilor certificate de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Sistemul de management al siguranţei include cel puţin:

a) un proces de identificare a pericolelor de siguranţă actuale şi potenţiale, precum şi de evaluare a riscurilor aferente;

b) un proces de stabilire şi implementare a acţiunilor de remediere în scopul de a menţine un nivel acceptabil de siguranţă;

c) un proces de monitorizare continuă şi evaluare regulată a eficienţei activităţilor de management al siguranţei;

d) un proces corespunzător de colectare, analiză, protecţie şi diseminare a informaţiei referitoare la siguranţa zborurilor.

(3) Agenţii aeronautici şi conducătorii responsabili nominalizaţi în cadrul acestora poartă răspundere pentru asigurarea siguranţei zborurilor şi respectarea prevederilor actelor normative aplicabile în partea obligaţiilor şi cerinţelor ce le revin.

Art 42 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului