Articolul 44 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Facilităţile aeronautice

(1) Facilităţile aeronautice se realizează în conformitate cu procedurile, standardele şi practicile recomandate, emise de organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă la care Republica Moldova este parte.

(2) Agenţii aeronautici şi autorităţile administraţiei publice implicate au obligaţia să creeze condiţiile pentru implementarea şi asigurarea funcţionării sistemului de facilităţi aeronautice.

(3) Simplificarea formalităţilor legate de transportul aerian nu trebuie să afecteze măsurile necesare menţinerii securităţii aeronautice, controlului la trecerea frontierei de stat şi evitării importului şi exportului de mărfuri interzise.

(4) În scopul înlesnirii şi accelerării transporturilor aeriene şi al evitării întîrzierilor nejustificate ale aeronavelor, ale echipajelor, ale pasagerilor şi ale mărfurilor, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prezintă organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, pentru aprobare de către Guvern, Programul naţional de facilitare a transporturilor aeriene, care va conţine prevederi speciale de simplificare a formalităţilor legate de controlul la frontieră, controlul vamal, sanitar şi a altor formalităţi.

Art 44 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului