Articolul 46 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Prevederi generale privind investigaţia tehnică a accidentelor şi a incidentelor

(1) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile este autoritatea de stat pentru reglementarea şi organizarea investigării tehnice a accidentelor şi a incidentelor din aviația civilă, precum şi pentru organizarea sistemului de raportare obligatorie şi voluntară a evenimentelor de aviaţie.

(2) Desfăşurarea activităţilor privind investigaţia tehnică a accidentelor şi a incidentelor din aviația civilă se face în conformitate cu legislația cu privire la investigaţia accidentelor şi a incidentelor în transporturi.

(3) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile emite reglementări specifice cu privire la investigarea accidentelor şi incidentelor din aviația civilă, precum şi la raportarea, colectarea, prelucrarea şi arhivarea informaţiilor referitoare la evenimentele de aviaţie civilă, în conformitate cu cerințele și recomandările organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă.

Art 46 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului