Articolul 48 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Intrarea în vigoare

Prezentul cod intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Art 48 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului