Articolul 49 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Îndatoririle Guvernului

Guvernul, pînă la intrarea în vigoare a prezentului cod:

– va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod;

– va aduce acte sale normative în concordanţă cu prezentul cod;

– va asigura modificarea sau abrogarea de către organele centrale de specialitate şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentului cod;

– va aproba actele normative necesare conform prezentului cod;

– va asigura aprobarea de către autorităţile responsabile subordonate a actelor normative necesare conform prezentului cod.

Art 49 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului