Articolul 50 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Actele care se abrogă

La data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă Legea aviaţiei civile nr. 1237/1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 292), cu modificările şi completările ulterioare.

Art 50 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului