Capitolul XI Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Capitolul XI Codul aerian al Republicii Moldova cu schimbări 2023 №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021