Articolul 100 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile conducătorului organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

Atribuțiile conducătorului organizației din domeniile cercetării și inovării se stabilesc de către fondator, în conformitate cu prezentul cod și cadrul normativ.

Art 100 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului