Articolul 103 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Funcţiile ştiinţifice

(1) Funcţiile ştiinţifice în organizaţiile din domeniile cercetării și inovării pot fi ocupate de cetăţeni ai Republicii Moldova, de cetăţeni străini şi apatrizi, care întrunesc exigenţele prezentului cod și ale cadrului normativ.

(2) În domeniile cercetării și inovării există următoarele funcţii ştiinţifice:

a) cercetător ştiinţific stagiar;

b) cercetător ştiinţific;

c) cercetător ştiinţific superior;

d) cercetător ştiinţific coordonator;

e) cercetător ştiinţific principal;

f) consultant ştiinţific;

g) cercetător ştiinţific invitat.

Art 103 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului