Articolul 14 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Subiect al domeniilor cercetării și inovării

Subiect al domeniilor cercetării și inovării – persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare şi persoană fizică ce desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova activităţi în domeniile cercetării și inovării.

Art 14 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului