Articolul 17 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organizaţie de drept privat din domeniile cercetării și inovării

Organizaţie de drept privat din domeniile cercetării și inovării – organizaţie comercială fondată şi finanţată de persoane fizice sau juridice de drept privat pentru obţinerea de profit în baza activităţii din domeniile cercetării și inovării.

Art 17 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului