Articolul 18 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organizaţie (asociaţie) obştească din domeniile cercetării și inovării

Organizaţie (asociaţie) obştească din domeniile cercetării și inovării – organizaţie necomercială constituită de persoane fizice şi/sau persoane juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, pentru atingerea scopului preconizat în domeniile cercetării și inovării.

Art 18 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului