Articolul 25 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe

Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe – personalităţi de prestigiu din țară și din străinătate care au obţinut rezultate remarcabile în ştiinţă şi cultură, participă activ la cooperarea tehnico-ştiinţifică cu organizaţii din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova.

Art 25 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului