Articolul 26 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Doctor Honoris Causa

Doctor Honoris Causa – titlu onorific acordat de Prezidiul Academiei de Științe şi de senatele instituţiilor de învăţămînt superior unor mari personalităţi din domeniul vieţii social-politice, culturale, ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

Art 26 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului