Articolul 37 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Informaţie ştiinţifico-tehnologică

Informaţie ştiinţifico-tehnologică – informaţie care reflectă rezultatele activităţii din domeniile cercetării și inovării din ţară şi străinătate.

Art 37 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului