Articolul 49 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Principiile politicii de stat în domeniile cercetării și inovării

Politica de stat în domeniile cercetării și inovării se bazează pe următoarele principii:

a) considerarea domeniilor cercetării și inovării drept bază de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova;

b) consolidarea resurselor umane și financiare, orientarea acestora spre priorităţile strategice ale domeniilor cercetării și inovării pentru soluționarea problemelor de importanță naţională;

c) direcționarea mijloacelor financiare, în mod prioritar, spre organizațiile din domeniile cercetării și inovării şi cercetătorii științifici care au dovedit performanță în cercetare și inovare;

d) stimularea şi promovarea talentelor prin finanţarea preferenţială a cercetătorilor științifici cu rezultate recunoscute internaţional;

e) asigurarea transparenței și concurenței loiale în activitățile de cercetare și inovare;

f) promovarea parteneriatului dintre organizațiile din domeniile cercetării și inovării, sistemul educațional și mediul de afaceri, finanţarea preferențială a proiectelor derulate în comun;

g) stimularea excelenţei în domeniile cercetării și inovării;

h) axarea pe cercetătorul științific;

i) respectarea eticii și adoptarea bunelor practici internaționale în domeniile cercetării și inovării;

j) acordarea dreptului la risc motivat în activitatea de cercetare și inovare;

k) internaţionalizarea rezultatelor cercetării și inovării prin finanţare preferenţială a cercetătorilor științifici şi organizațiilor din domeniile cercetării și inovării cu participare și recunoaştere internaţională.

Art 49 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului