Articolul 50 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării

Prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării se identifică:

a) în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de potențialul existent, avantajul competitiv și evoluțiile factorilor externi ce determină dezvoltarea, prin Programul național și strategiile de dezvoltare sectoriale;

b) în urma unui exercițiu amplu de consultare publică.

Art 50 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului