Articolul 54 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Garanţiile de stat în domeniile cercetării și inovării

Statul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, garantează subiectelor din domeniile cercetării și inovării susţinere:

a) a programelor şi a proiectelor din domeniile cercetării și inovării orientate spre realizarea politicii de stat în domeniu;

b) a creării şi dezvoltării infrastructurii domeniilor cercetării și inovării;

c) a pregătirii, reciclării şi perfecţionării cadrelor;

d) a brevetării în străinătate a invenţiilor şi a modelelor industriale din componenţa producţiei autohtone exportate sau care urmează a fi exportată;

e) a unor anumite activităţi, prin acordarea de subvenţii;

f) prin garantarea executării obligaţiilor acestora faţă de creditorii şi investitorii autohtoni şi străini;

g) a creării unor produse autohtone competitive pe piaţa mondială, prin reglementare tarifară şi netarifară;

h) prin acordarea de înlesniri fiscale şi vamale;

i) prin acordarea dreptului de utilizare a patrimoniului statului, inclusiv a obiectelor proprietăţii intelectuale;

j) prin asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale;

k) prin asigurarea accesului la informaţii, prin diseminarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;

l) a colaborării internaţionale în domeniile cercetării și inovării.

Art 54 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului