Articolul 57 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Funcţiile autorităţilor publice în promovarea politicii de stat în domeniile cercetării și inovării

Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează funcţionarea şi dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării prin:

a) asigurarea unei baze normative, instituţionale şi social-economice pentru desfăşurarea şi stimularea activităţii în domeniile cercetării și inovării;

b) finanțarea stabilă ascendentă a dezvoltării potențialului domeniilor cercetării și inovării și stimularea creării unei infrastructuri moderne a acestor domenii;

c) promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile în domeniile cercetării și inovării;

d) susţinerea activităţii din domeniile cercetării și inovării prin programe şi proiecte în direcţiile ei strategice;

e) crearea unor condiţii de menţinere, dezvoltare şi valorificare a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic;

f) asigurarea pregătirii, perfecţionării şi reprofilării personalului de înaltă calificare al organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării;

g) realizarea parteneriatului între ştiinţă, învăţămînt, sfera producţiei şi sfera financiară;

h) utilizarea eficientă a mecanismelor de piaţă pentru extinderea activităţii în domeniile cercetării și inovării;

i) susţinerea activităţii de întreprinzător în domeniile cercetării și inovării;

j) dezvoltarea infrastructurii domeniilor cercetării și inovării;

k) protecţia proprietăţii intelectuale, a altor interese ale subiectelor din domeniile cercetării și inovării;

l) asigurarea juridică a transmiterii proprietăţii intelectuale, certificarea produselor, serviciilor, proceselor competitive;

m) asigurarea informaţională a subiectelor activităţii din domeniile cercetării și inovării conform legislaţiei în vigoare;

n) promovarea măsurilor de extindere a cooperării internaţionale în domeniile cercetării și inovării;

o) protecţia socială şi salarizarea personalului din domeniile cercetării și inovării în funcţie de calificarea şi abilităţile persoanei.

Art 57 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului