Articolul 58 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile Parlamentului în domeniile cercetării și inovării

În domeniile cercetării și inovării, Parlamentul are următoarele atribuții:

a) adoptă acte normative care reglementează activităţile din domeniile cercetării și inovării;

b) aprobă, în legea bugetară anuală, cuantumurile distincte de finanţare a domeniilor cercetării și inovării;

c) ratifică tratatele interstatale privind cooperarea în domeniile cercetării și inovării.

Art 58 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului