Articolul 59 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile Guvernului în domeniile cercetării și inovării

(1) În domeniile cercetării și inovării, Guvernul are următoarele atribuții:

a) aprobă Programul naţional, strategiile sectoriale și planurile de acțiuni privind implementarea acestora;

b) propune Parlamentului spre examinare, în proiectul legii bugetare anuale, cuantumurile distincte ale alocațiilor bugetare pentru finanțarea domeniilor cercetării și inovării;

c) adoptă acte normative de reglementare în domeniile cercetării și inovării;

d) susține crearea și optimizarea infrastructurii în domeniile cercetării și inovării;

e) acordă Premiul Național pentru realizări performante;

f) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare;

g) înființează, reorganizează sau lichidează organizaţii de drept public în domeniile cercetării și inovării;

h) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

(2) Guvernul constituie Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și stabilește modul de organizare și funcționare a acesteia. În realizarea propriei misiuni, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare dispune de autonomie administrativă, financiară şi decizională în conformitate cu prevederile cadrului normativ. Agenția este condusă de un director general selectat pe bază de concurs şi confirmat în funcție de Guvern pe un termen de 4 ani. Directorul general este asistat de directori generali adjuncți, numiți de Guvern la propunerea directorului general, potrivit cadrului normativ.

Art 59 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului