Articolul 62 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale:

a) participă la elaborarea şi la promovarea politicii de stat în domeniile cercetării și inovării la nivel regional;

b) finanţează de la bugetul local programe şi proiecte regionale în domeniile cercetării și inovării;

c) creează organizaţii în domeniile cercetării și inovării, finanţate de la bugetul local;

d) promovează politica de implementare a tehnologiilor avansate şi de stabilire a relaţiilor de cooperare cu/între structurile din domeniile cercetării și inovării ale organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor din teritoriu.

Art 62 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului