Articolul 64 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuțiile Academiei de Științe

Academia de Științe are următoarele atribuții de bază:

a) exercită rolul de consultant strategic al Guvernului la stabilirea priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative;

b) consultă, la solicitare, proiectele de acte normative în domeniile cercetării și inovării;

c) elaborează previziuni privind dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;

d) elaborează raportul asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;

e) consultă Guvernul la crearea și dezvoltarea infrastructurii publice în domeniile cercetării și inovării;

f) determină, în limitele mijloacelor aprobate, structura sa organizațională;

g) organizează evenimente științifice naționale și internaționale;

h) organizează alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți, membrilor de onoare și Doctorilor Honoris Causa, în conformitate cu Statutul Academiei de Științe și cu alte acte normative;

i) stimulează creația științifică și culturală;

j) susține și mediatizează rezultatele cercetării și dezvoltării;

k) determină partenerii și formele optime de cooperare, stabilind relații de colaborare cu instituții și organizații;

l) prezintă anual Guvernului raportul privind activitatea sa;

m) gestionează patrimoniul Academiei de Științe;

n) prestează servicii conform legislației în vigoare;

o) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

Art 64 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului