Articolul 66 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile membrilor titulari şi ale membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe

Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe:

a) respectă Statutul Academiei de Ştiinţe şi participă la realizarea prevederilor lui;

b) contribuie prin activitate personală la dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi culturii naţionale;

c) participă la elaborarea programelor de dezvoltare ştiinţifică, social-economică şi culturală a ţării;

d) participă la pregătirea de cadre ştiinţifice;

e) sînt membri ai unei secţii a Academiei de Ştiinţe, corespunzător specialităţii lor ştiinţifice;

f) contribuie la consolidarea comunităţii ştiinţifice, la creşterea prestigiului Academiei de Ştiinţe;

g) sînt responsabili de nivelul de dezvoltare al ştiinţei în domeniul respectiv;

h) participă la lucrările Adunării generale a Academiei de Ştiinţe, la adunările generale ale membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe şi adunările secţiilor din care fac parte;

i) propun spre examinare probleme ştiinţifice, de inovare şi organizatorice;

j) pot fi aleşi în organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe;

k) aduc la cunoştinţă opiniei publice şi autorităţilor publice punctele lor de vedere asupra problemelor ce ţin de ştiinţă şi societate;

l) au drept de acces liber la instituţiile publice;

m) beneficiază de indemnizație lunară viageră. Modalitatea acordării indemnizației lunare viagere se stabileşte de Guvern;

n) aplică, în exclusivitate, titulatura de academician şi cea de membru corespondent, fără indicarea apartenenţei la o academie anumită.

Art 66 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului