Articolul 77 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Subiectele raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

Sînt subiecte ale raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare, recunoscute în calitate de:

a) autori (coautori) de informaţii ştiinţifico-tehnologice;

b) alţi titulari de drept decît cei indicaţi la lit. a);

c) producători (furnizori) de informaţii ştiinţifico-tehnologice;

d) beneficiari de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Art 77 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului