Articolul 89 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Patrimoniul organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi statutele lor, organizaţiile de drept public din domeniile cercetării și inovării utilizează:

a) bunurile imobile transmise în folosinţă în baza hotărîrilor Guvernului;

b) bunurile mobile procurate din mijloace proprii sau transmise în folosință de fondator;

c) rezultatele activității intelectuale a angajaţilor organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării, veniturile din prestarea de servicii sau din efectuarea de lucrări pe bază contractuală;

d) bunurile obţinute din donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare;

e) bunurile obţinute din alte surse legale.

Art 89 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului