Articolul 9 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Expertiză

Expertiză – evaluare a programelor, proiectelor, executorilor lor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Art 9 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului