Articolul 92 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

Organizaţia din domeniile cercetării și inovării are următoarele atribuții:

a) stabileşte structura sa şi mecanismele de funcţionare, conform prevederilor cadrului normativ, alege metodele de activitate;

b) îşi desfășoară activitatea în conformitate cu politica de stat în domeniile cercetării și inovării şi cu tendinţele de dezvoltare a ştiinţei mondiale;

c) susţine şi dezvoltă baza tehnico-ştiinţifică şi cea experimentală;

d) beneficiază de dreptul la risc motivat în activitatea din domeniile cercetării şi inovării;

e) participă la diferite concursuri pentru obţinerea finanţării domeniilor cercetării şi inovării;

f) dezvoltă legături directe cu organizaţii similare din domeniile cercetării şi inovării din ţară şi din străinătate;

g) editează lucrări şi reviste ştiinţifice;

h) creează baze de date tehnico-ştiinţifice, organizează manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

i) promovează activitatea de inovare şi stimulează valorificarea realizărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-tehnologice;

j) participă la diferite programe ştiinţifice internaţionale şi încheie contracte cu organizaţii internaţionale;

k) deleagă colaboratorii, inclusiv peste hotare, în interes de serviciu sau la manifestări ştiinţifice;

l) stimulează creativitatea ştiinţifică, organizează cursuri de perfecţionare şi de recalificare a specialiştilor în domeniu, evaluează personalul, conform prevederilor cadrului normativ;

m) creează organizaţii experimentale, tehnologice şi de inovare, cu diverse forme de organizare şi finanţare, conform prevederilor cadrului normativ;

n) informează opinia publică, Academia de Ştiinţe şi autorităţile publice despre punctul său de vedere asupra problemelor dezvoltării ştiinţei şi societăţii;

o) antrenează în activitatea sa cetăţeni străini şi apatrizi;

p) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

Art 92 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului