Articolul 94 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Responsabilitatea grupurilor de cercetători științifici din domeniile cercetării și inovării

Grupurile de cercetători științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare sînt responsabile de:

a) respectarea normelor de etică în activitatea de cercetare, inclusiv a celor legate de plagiat;

b) nivelul şi calitatea investigaţiilor sale ştiinţifice;

c) metodele şi mijloacele de activitate;

d) relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate;

e) utilizarea cu bună-credință a infrastructurii oferite în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării;

f) impactul cercetării asupra societăţii și/sau asupra mediului;

g) alte responsabilități în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ.

Art 94 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului