Articolul 95 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Tipurile şi structura organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării

(1) În funcţie de statutul lor ştiinţific, organizatoric şi social, organizaţiile din domeniile cercetării și inovării se împart în următoarele tipuri:

a) institut de cercetare;

b) întreprindere de cercetare;

c) întreprindere de inovare;

d) centru ştiinţific;

e) centru de inovaţie;

f) staţie ştiinţifică;

g) laborator ştiinţific independent;

h) instituţie de învăţămînt superior şi structuri ale acesteia în domeniile ştiinţei şi inovării;

i) asociaţie din domeniile ştiinţei şi inovării, cluster ştiinţifico-tehnologic şi cluster ştiinţifico-educaţional;

j) consorțiu;

k) fond ştiinţific;

l) fond de inovaţie;

m) instituţie financiară pentru susţinerea activităţii în domeniile cercetării şi inovării;

n) parc ştiinţifico-tehnologic, incubator de inovare şi tehnopolis;

o) muzeu ştiinţific;

p) bibliotecă ştiinţifică;

q) arhivă ştiinţifică;

r) editură ştiinţifică;

s) alte organizaţii din domeniile cercetării şi inovării.

(2) Structura persoanelor juridice din domeniile cercetării și inovării, elaborată în conformitate cu prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării, este aprobată de fondator.

Art 95 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului