Articolul 97 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Personalul organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

(1) Activitatea organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării este exercitată de următoarele categorii de personal:

a) personal ştiinţific şi ştiinţifico-didactic;

b) personal auxiliar;

c) personal de conducere.

(2) Statutul juridic al personalului din domeniile cercetării și inovării se stabileşte de fiecare organizaţie, în funcţie de profilul şi domeniul ei de activitate, conform cadrului normativ.

Art 97 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului