Titlul III Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Subiectele domeniillor cercetării şi inovării

Titlul III Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova cu schimbări 2023 №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021