Capitolul X Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Statutul juridic al cercetătorului ştiinţific

Capitolul X Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova cu schimbări 2024 №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021