Articolul 101 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Managementul învăţămîntului superior

(1) În învăţămîntul superior managementul se realizează pe două niveluri: la nivel naţional - de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi la nivel instituţional - de către structurile de conducere şi administrative ale instituţiilor de învăţămînt superior.

(2) Managementul învăţămîntului superior se axează pe următoarele principii:

a) principiul autonomiei universitare şi libertăţii academice;

b) principiul responsabilităţii publice;

c) principiul conducerii strategice;

d) principiul gestionării eficiente şi transparente.

Art 101 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului