Articolul 11 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Finalităţile educaţionale

(1) Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică.

(2) Educaţia urmăreşte formarea următoarelor competenţe-cheie:

a) competenţe de comunicare în limba română;

b) competenţe de comunicare în limba maternă;

c) competenţe de comunicare în limbi străine;

d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;

e) competenţe digitale;

f) competenţa de a învăţa să înveţi;

g) competenţe sociale şi civice;

h) competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă;

i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.

Art 11 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului