Articolul 118 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Ocuparea funcţiilor didactice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice

(1) Funcţiile didactice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior se ocupă prin concurs, în conformitate cu regulamentul-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(2) Angajarea prin cumul a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific se realizează în baza echivalării funcţiilor, după cum urmează:

a) funcţia de cercetător ştiinţific se echivalează cu funcţia de asistent universitar şi viceversa;

b) funcţia de cercetător ştiinţific superior se echivalează cu funcţia de lector universitar şi viceversa;

c) funcţia de cercetător ştiinţific coordonator se echivalează cu funcţia de conferenţiar universitar şi viceversa;

d) funcţia de cercetător ştiinţific principal se echivalează cu funcţia de profesor universitar şi viceversa.

Art 118 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului