Articolul 12 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Structura sistemului de învăţămînt

Sistemul de învăţămînt este organizat pe niveluri şi cicluri în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED-2011 ):

a) nivelul 0 - educaţia timpurie:

- educaţia antepreşcolară;

- învăţămîntul preşcolar;

b) nivelul 1 - învăţămîntul primar;

c) nivelul 2- învăţămîntul secundar, ciclul I: învăţămîntul gimnazial;

d) nivelul 3:

- învăţămîntul secundar, ciclul II: învăţămîntul liceal;

- învăţămîntul profesional tehnic secundar;

e) nivelul 4 - învăţămîntul profesional tehnic postsecundar;

f) nivelul 5 - învăţămîntul profesional tehnic postsecundar nonterţiar;

g) nivelul 6 - învăţămîntul superior, ciclul I: învăţămînt superior de licenţă;

h) nivelul 7 - învăţămîntul superior, ciclul II: învăţămînt superior de master;

i) nivelul 8 - învăţămîntul superior, ciclul III: învăţămînt superior de doctorat.

Art 12 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului