Articolul 120 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Evaluarea personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific

(1) Evaluarea personalului implicat în activitatea didactică şi de cercetare din învăţămîntul superior face parte din sistemul de asigurare a calităţii şi se realizează periodic în conformitate cu regulamentele instituţionale.

(2) Evaluarea personalului implicat în activitatea didactică şi de cercetare din învăţămîntul superior se efectuează în funcţie de performanţele didactice, performanţele de cercetare, participarea la viaţa academică, de alte criterii prevăzute în regulamentul instituţional.

(3) Evaluarea personalului ştiinţifico-didactic este realizată de către:

a) administraţia instituţiei;

b) şeful de departament sau catedră;

c) comisia de asigurare a calităţii;

d) colegi şi experţi;

e) studenţi;

f) alte structuri abilitate.

(4) Evaluarea personalului ştiinţifico-didactic de către studenţi este obligatorie.

Art 120 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului