Articolul 121 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Învăţămîntul superior medical şi farmaceutic

(1) Învăţămîntul superior medical şi farmaceutic se realizează în instituţii de învăţămînt publice acreditate sau autorizate provizoriu prin studii superioare integrate de specialitate şi studii de rezidenţiat şi formare profesională medicală continuă.

(2) Programele de studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic se organizează în exclusivitate ca învăţămînt cu frecvenţă, cu durata de 4-6 ani, pentru fiecare semestru alocîndu-se cîte 30 de credite de studii transferabile.

(3) Admiterea în programele de studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic se face în baza diplomei de bacalaureat, prin concurs, conform criteriilor stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

(4) Programele de studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic corespund nivelului 7 ISCED şi se finalizează cu susţinerea examenului de absolvire şi cu eliberarea diplomei de licenţă în medicină sau în farmacie, care conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii de rezidenţiat, de înscriere la programele de studii superioare de doctorat şi permite angajarea pe piaţa muncii conform cadrului ocupaţional.

(5) Studiile de rezidenţiat se organizează cu durata de 2-5 ani de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi au ca obiectiv formarea profesională obligatorie a medicilor şi farmaciştilor pe specialităţi.

(6) Admiterea la studii de rezidenţiat se organizează prin concurs, conform criteriilor stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(7) Studiile de rezidenţiat se finalizează cu susţinerea examenului de absolvire şi cu eliberarea diplomei de medic specialist, care conferă dreptul de a desfăşura activitate practică independentă conform calificării obţinute şi de a urma studiile de secundariat clinic.

(8) Studiile de secundariat clinic se organizează cu durata de 2 ani de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi au ca obiectiv formarea profesională aprofundată a medicilor specialişti.

(9) Studiile de secundariat clinic se finalizează cu susţinerea examenului de absolvire şi cu eliberarea unui certificat care conferă dreptul de a desfăşura activitate practică independentă conform calificării obţinute.

(10) Formarea continuă în domeniul medical şi farmaceutic este obligatorie pe parcursul întregii activităţi profesionale şi se organizează sub diverse forme de instruire reglementate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Art 121 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului