Articolul 132 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Cerinţele minime de calificare pentru ocuparea funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice

(1) Cerinţele minime de calificare pentru ocuparea funcţiilor didactice sînt:

a) în educaţia timpurie - deţinerea unei calificări în domeniu de cel puţin nivelul 4 ISCED - învăţămînt profesional tehnic postsecundar;

b) în învățămîntul primar – deținerea unei calificări în domeniu de cel puțin nivelul 5 ISCED – învățămînt profesional tehnic postsecundar nonterțiar; în învățămîntul gimnazial –deţinerea unei calificări în domeniu de cel puţin nivelul 6 ISCED – studii superioare de licenţă, precum şi promovarea modulului psihopedagogic;

c) în învăţămîntul liceal - deţinerea unei calificări în domeniu de cel puţin nivelul 7 ISCED - studii superioare de master, precum şi promovarea modulului psihopedagogic;

d) în învăţămîntul profesional tehnic - deţinerea unei calificări de cel puţin nivelul 5 ISCED - învăţămînt profesional tehnic postsecundar nonterţiar, în programe de profil, cu excepţia maiştrilor, precum şi promovarea modulului psihopedagogic;

e) în învăţămîntul superior - deţinerea unei calificări de cel puţin nivelul 7 ISCED - studii superioare de master.

(2) În învăţămîntul de arte şi sport, titlurile onorifice şi premiile obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale, recunoscute de organele centrale de resort, conferă dreptul de ocupare a funcţiilor didactice.

(3) Pentru ocuparea unei funcţii ştiinţifico-didactice în învăţămîntul superior este necesară deţinerea unei calificări de nivelul 8 ISCED - studii superioare de doctorat.

(4) Pentru ocuparea funcţiilor didactice, absolvenţii programelor de studii superioare nepedagogice vor urma obligatoriu modulul psihopedagogic corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile.

Art 132 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului