Articolul 139 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile Guvernului în domeniul educaţiei

Guvernul are următoarele atribuţii:

a) aprobă politicile de stat în domeniul educaţiei;

b) organizează elaborarea proiectelor de acte legislative în domeniul educaţiei, le aprobă şi le prezintă Parlamentului spre examinare şi adoptare;

c) adoptă acte normative privind executarea prevederilor legislaţiei în domeniul educaţiei şi asigurarea priorităţii educaţiei;

d) aprobă structura şi efectivul-limită ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

e) monitorizează activitatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

f) decide asupra propunerilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale instituţiilor publice privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor publice de învăţămînt special, profesional tehnic, superior şi de formare continuă;

g) aprobă planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare de la bugetul de stat, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studiu, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior;

h) aprobă normativele de timp şi de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în învăţămîntul gimnazial şi liceal şi pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării finale în învăţămîntul primar;

i) aprobă condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică.

Art 139 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului