Articolul 14 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Procesul de învăţămînt

(1) Procesul de învăţămînt se desfăşoară în baza standardelor educaţionale de stat, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a instituţiei de învăţămînt.

(2) Durata anului de studiu, a stagiilor de practică, a sesiunilor de examene şi a vacanţelor se stabileşte pentru fiecare nivel de învăţămînt prin planul-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Art 14 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului