Articolul 149 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Cooperarea cu organizaţiile regionale şi internaţionale

(1) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării acordă prioritate cooperării în domeniul educaţiei cu Uniunea Europeană în cadrul unor proiecte şi programe de parteneriat şi cooperare.

(2) În scopul modernizării şi racordării sistemului naţional de educaţie la valorile şi standardele europene, precum şi în vederea participării la edificarea spaţiului european al învăţămîntului superior în cadrul Procesului Bologna, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării participă la programele şi proiectele de cooperare internaţională la nivel regional şi european.

(3) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării autorizează şi monitorizează activitatea voluntarilor din străinătate care prestează servicii educaţionale, precum şi a organizaţiilor necomerciale care implementează diverse proiecte şi programe internaţionale în cadrul sistemului naţional de educaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art 149 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului