Articolul 152 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova

Prezentul cod intră în vigoare în 30 de zile de la publicare, cu excepţia:

a) art. 9 alin.(2), care se pune în aplicare la data aprobării pachetului standard de servicii educaţionale pentru învăţămîntul general;

b) art. 9 alin.(8), care se pune în aplicare începînd cu anul de studii 2018- 2019;

d) art. 16 alin.(5), în partea ce ţine de evaluarea rezultatelor învăţării prin descriptori, care se pune în aplicare din anul 2015, începînd cu clasa I;

d-1) art.25 alin.(2), în partea ce ţine de învăţămîntul preşcolar pentru copiii de la 2 la 3 ani, care se pune în aplicare gradual, conform unui program aprobat de către Guvern, în funcţie de gradul de pregătire şi locurile disponibile în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţămînt general, care prestează servicii de educaţie timpurie, precum şi în funcţie de mijloacele financiare disponibile;

e) art. 40 alin.(7), care se pune în aplicare din anul 2017;

f) art. 55 alin.(2) şi (3), care se pun în aplicare, respectiv, din anul 2017 şi din anul 2016;

g) art. 64 alin.(4), care se pune în aplicare din anul 2016;

h) art. 132 alin.(1) lit. c) , care se pune în aplicare începînd cu 1 septembrie 2018;

i) art. 134 alin.(7), în partea ce ţine de sprijinul pentru inserţie profesională şi reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, care se pune în aplicare din anul 2016;

j) art. 145 alin.(1) lit. a), care se pune în aplicare după cum urmează:

- pentru instituţiile de învăţămînt superior - din anul 2015;

- pentru instituţiile de învăţămînt profesional tehnic - din anul 2017;

k) art. 145 alin.(5), care se pune în aplicare după cum urmează:

- pentru instituţiile de învăţămînt superior - din anul 2015;

- pentru instituţiile de învăţămînt profesional tehnic - din anul 2017.

Art 152 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului