Articolul 22 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Durata anului de studii

(1) Anul de studii în învăţămîntul general începe la 1 septembrie. În învăţămîntul primar, durata anului de studii este de 33 de săptămîni, repartizate pe semestre relativ egale. În învăţămîntul gimnazial şi liceal, anul de studii are durata de 35 de săptămîni, repartizate pe semestre relativ egale. În clasele terminale a IX-a şi a XII-a, durata anului de studii este de 34 de săptămîni, repartizate pe semestre relativ egale.

(2) Perioada, numărul şi durata vacanţelor, precum şi durata orelor de clasă (lecţiilor) în învăţămîntul general se stabilesc de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Art 22 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului