Articolul 38 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Alternativele educaţionale

(1) Statul garantează dreptul la educaţie diferenţiată în baza pluralismului educaţional prin admiterea alternativelor educaţionale în sistemul naţional de învăţămînt.

(2) Alternativele educaţionale, publice şi private, se înfiinţează cu aprobarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Modul de organizare, funcţionare, evaluare şi acreditare a alternativelor educaţionale se stabileşte de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(4) Alternativele educaţionale beneficiază de autonomie organizaţională şi funcţionează în conformitate cu standardele educaţionale de stat şi cu specificul alternativei.

Art 38 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului