Articolul 41 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Manualele şcolare

(1) În instituţiile de învăţămînt general se utilizează manuale şcolare, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate şi editate prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(2) În instituţiile de învăţămînt general se pot utiliza şi manuale alternative, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate pe bază de concurs şi recomandate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(3) Elevii din învăţămîntul primar și gimnazial sînt asiguraţi cu manuale şcolare în mod gratuit.

(4) Elevii claselor X-XII sînt asiguraţi cu manuale şcolare conform schemei de închiriere aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(5) Elevii din familiile social vulnerabile beneficiază de facilităţi la închirierea manualelor şcolare, în condiţiile stabilite de Guvern.

Art 41 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului