Articolul 42 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organizarea evaluării

(1) Evaluarea în învăţămîntul general reprezintă un ansamblu de acţiuni sistemice, prin care se analizează şi se apreciază:

a) sistemul de învăţămînt general în ansamblu;

b) curriculumul şcolar;

c) instituţiile de învăţămînt general;

d) rezultatele şcolare;

e) personalul didactic şi de conducere;

f) procesul educaţional şi managerial.

(2) Evaluarea în învăţămîntul general se realizează:

a) la nivel naţional - de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi alte structuri abilitate;

b) la nivel local - de către organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi al UTA Găgăuzia (în continuare – organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului);

c) la nivel instituţional - de către conducerea instituţiilor de învăţămînt.

Art 42 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului