Articolul 43 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Evaluarea curriculumului şcolar

Evaluarea curriculumului şcolar, în general, şi a produselor curriculare, în special, constituie parte componentă a evaluării sistemice în învăţămîntul general şi se realizează de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi alte structuri abilitate.

Art 43 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului